Služby pro insolvenční správce a notáře:

Zajištujeme přípravu a  soupis majetku do majetkové podstaty 

Fyzicky provádíme ochranu a dohled při výkonu insolvenčního správce

Aktivně dohledáváme majetek dlužníka
Zajištujeme informace během insolvence a konkurzu

Skladujeme, zajištujeme přístup a vydáváme zajištěný majetek
Provádíme údržbu a pravidelnou kontrolu sepsaného majetku v rámci MP
Údržba a správa nemovitostí - drobné stavební a údržbářské práce
Uschova listin, dokumentů, účetnictví 
Řízená skartace dokumentů (lze i za účasti notáře s ověřením děje)
Pronájem střežených mobilních rotačních boxů s kapacitou 500-24.000Kg 
Doprava a přesun drobných i těžkých nákladů
Stěhovací služby
Zprostředkujeme partnerskou firmu vybavenou potřebným povolením pro  manipulaci, depozit a skladování zbraní a střeliva
Poskytujeme konzultační služby ZDARMA
Působíme v ČR a SR
Naše služby jsou výhradně poskytovány pro insolvenční správce a notáře. Pro veřejnost a firmy je určena služba www.jaslo.cz

Jsme založeni na znalostech IT oboru. Zpracováváme informace z vlastního úpadkového a monitorovacího systému přes technologie značky ARABOZI.COM. 
Na trhu působíme od roku 2002. Náš dispečink je k dispozici 24/7

Výkup nemovitostí :   byty - domy - pozemky - podíly na majetku

Výkup movitých věcí:  strojů - zařízení - zásob - technologických celků - skladů

Vykupujeme pohledávky

VYPLÁCÍME NEZAPLACENÉ FAKTURY !!!

Obchodní podíly


ARABOZI.COM           tel.: +420 252 540 208            praha@arabozi.com